”Sedan jag började använda XQS Winter så uppskattar min sambo min andedräkt för första gången. ”